Dit is de privacyverklaring van Vita Walking, Zands Allee 19, 6069 LT te Herten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als handelsnaam onder eenmanszaak J Loves to Write onder nummer 68589867, hierna te noemen: `Vita Walking`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@vitawalking.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Deelnemers
administratie
– Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Geboortedatum
– Bankrek. no.
– E-mailadres
– Mobiel nummer
AanmeldingsovereenkomstGedurende de
aanmelding,
daarna alleen
in de financiële
administratie
gedurende de
wettelijk
voorgeschreven
7 jaar
– Vita Walking
– Accountant
– Belastingdienst
Deelnemers
communicatie
– Naam
– E-mailadres
– Mobiel nummer
ToestemmingGedurende de
aanmelding
– Vita Walking
– Bank
Noodgevallen– Naam
– Telefoonnummer
bij calamiteiten
ToestemmingGedurende de
aanmelding
– Vita Walking
Digitale
dienstverlening
– Cookies
– IP gegevens
ToestemmingIedere keer dat
onze website
wordt bezocht
– Websitebeheerder
Promotie
wandelingen en
evenementen
www.vitawalking.nl
– Foto’s/film van
deelname aan
wandelingen en wandelreizen
ToestemmingGedurende de
aanmelding,
daarna alleen
voor zover van
toepassing op
de
desbetreffende
activiteit.
– Websitebeheerder

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Helpfunctie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Vita Walking uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Aanmeldovereenkomst die Vita Walking met u heeft, tenzij Vita Walking wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht de Vita Walking te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Vita Walking op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Vita Walking deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Vita Running hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Vita Walking treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Vita Walking. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Vita Walking raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Vita Walking past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.

Vita Walking raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Vita Running er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Vita Walking wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via www.vitawalking.nl of via info@vitawalking.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.